Å skjemme bort barnet?

Home / Å skjemme bort barnet?

Å skjemme bort barnet?

Det er mange som lurer på om man kan skjemme bort barnet med å gi det for mye nærhet. Ingen vil vel ha et bortskjemt barn som ikke kan oppføre seg i selskap og bare sutrer?
Det er også de som mener at dagens ungdom hvor så mange er ”bortskjemte” skyldes at de blir ”dullet” så mye med som barn. Så man mener at det skal være mer avstand mellom foreldre og barn så barnet blir selvstendig og ikke så bortskjemt.

Dette er et betent emne, men vi kan bare vise til at metoden ikke er ny. Dette er har vært brukt i mange hundre år og man har ikke fått mange tusen bortskjemte barn.
Å gi barn nærhet er ikke det samme som å gi dem alt de vil ha. Å bære dem er ikke det samme som å gi dem leker.

Nærhet skaper trygghet

Barn trenger en stabil base og en trygg base. Fra denne basen så kan de utforske verden. Først med en hånd på den voksne så de er sikker på at den voksne er i nærheten. Så har de den voksne i øyekroken, men beveger seg litt lengre bort fra den voksne. Slik vil de hele tiden utforske sine grenser, uten å bli utrygg.

For at de skal føle seg trygg så er det viktig å ha et sterkt bånd til primærkontaktene i livet, derfor vil mye nærhet faktisk sikre mer selvstendige barn. Selvstendig barn er nemlig trygge barn, barn som vet hvem de er og føler seg trygg på hvor langt de kan gå bort fra basen.

Bedre selvfølelse

Et barn som føler seg trygg og har en nær og god base vil sannsynligvis ha en bedre selvfølelse. Selvfølelsen er den måten man snakker om seg selv, måten man behandler seg selv. Har man god selvfølelse så vil man snakke positivt om seg selv. Dette gjør det enklere å stå imot fremtidige utfordringer i livet.